Sivilombudsmannen får saken til andre gangs behandling den 20.4.2021. Les her

Hva mener Utdanningsforbundets ledelse om de mange voldsovergrep lærere opplever på sin arbeidsplass jevnlig?
Mitt brev til Handal av den 2.2.2021
her. UDFs jurist svarer her. Åpent brev til Handal av den 9.4.2021 her.

Følg oppførselen til Oslo kommune under fane
Bystyret i Oslo. Hva er det kommunen prøver å skjule?

Stortingsbehandling av Michael Tetzschners (H) interpellasjon:
lytt her
Kunnskapsministeren kommenterte ikke den blinde volden mot meg og arbeidsgivers fravær av ansvar.


Les Michael Tetzschners (H) interpellasjon den 21.januar 2021 og den debatt som fulgte: her:

Bladet Utdanningsnytt 21.1.2021 Tetzschner og Saers. Les her:

Mejlænder i Nettavisen 19.1.2021. Saers får støtte av Prof. dr. Jan Fridtjof Bernt.
Les her:

Børge Skåland og Jostein Kleiveland skriver i artikkelen: Skolens evne til å ivareta krenkede lærere. Publisert i Psykologi i kommunen nr. 6 2020. 15.12.2020 Jeg deltar som eksempel nummer fire. Les
her:

Ny vending i Saers-saken. Les mere her: 26 november 2020

Michael Tetzschner (H) tar saken inn i Stortinget. Les hva han skriver i VG
her: 24 november 2020

Tingrettens dom fra august 2015 mot den dømte eleven. Les den sladdede versjonen her:

Tingrettens dom fra april 2018. Les den sladdede versjonen
her!

Lagmannsrettens dom fra desember 2019. Les den sladdede versjonen her:Som lektor og tillitsvalgt i Osloskolen har jeg over tid undret meg over at opplæringsloven i følge min arbeidsgiver alltid trumfer arbeidsmiljøloven. Ja noen ganger har rektorene i Oslo gått på kurs hos skolesjefens jurister og fått høre at arbeidsmiljøloven bare er veiledende i skoleverket. Videre har det undret meg at vi lærere ikke som tidligere, for 20 år siden, fikk vite om elever med slike atferdsvansker, at det kan gå ut over vår helse og sikkerhet. Som et trist resultat av den slags styring fra arbeidsgiver ble jeg livsvarig skadet på jobb som lærer i mai 2014. Jeg ønsket å ansvarlig gjøre min arbeidsgiver, men ansvar var det ingen som kunne, eller ville ta. Da tok jeg saken til retten.

I dom av den 2.desember 2019 i
Borgarting lagmannsrett, ble lærernes arbeidsgiver i Oslo kritisert for ikke å informere lærere om elever som kunne være en sikkerhetsrisiko. Videre slo retten fast at arbeidsmiljøloven gjelder fullt ut for lærere som for andre yrkesgrupper.
Utdanningsetaten i Oslo har fram til nå
ikke brydd seg om å endre praksis. Rektor på min skole den gang jeg ble overfalt kunne fortelle retten at han fortsetter å praktisere taushet overfor lærere, for å ivareta elevenes personvern.

Dommen i Borgarting lagmannsrett har forbedret lærernes rettsvern og sikkerhet i det daglige arbeid over det ganske land. Regningen for dette har jeg og mine søsken tatt. 3100 borgere, mange av dem tidligere elever fra Bergen som jeg hadde på 1970-tallet og mange lærere har gitt bidrag til saken. Mitt håp er av vi sammen kan få inn de 1 700 000 kroner som jeg har lagt ut.

Jeg har tapt 1 691 175 kroner. 237 025 kroner skal dekke kommunens utlegg i Borgarting og Gulating lagmannsrett og tilsvar til Høyesterett. Jeg er nå pensjonist og 25% invalid etter overfallet.

Til nå har ca
3100 borgere, flertallet av dem lærere, støttet meg med beløp fra 10 kroner og oppover. Til sammen er støtten per 20.4.2021 kommet opp i ca 965 000 kroner. Til øvrige kolleger og andre medmennesker. Vis støtte til vår sak ved å bruke:

VIPPS til nr: 907 975 87

Alternativt bank konto nr: 9713 26 33324


Ps:
Et vanlig spørsmål jeg får. Er jeg fripassasjer overfor fagforeningene?
Nei, tvert om. Jeg har vært med i fagforeningsarbeid siden august 1977. Jeg var i en overgangsfase fra Utdanningsforbundet til Norsk Lektorlag våren jeg ble skadet for livet. Jeg er nå medlem at begge lærerforeninger! Jeg har aldri bedt om sentral støtte fra noen fagforeninger, men appellerer til den enkelte lærer å selv velge å gi støtte.


morgenbladet-17-1-2020-bom-s

Tor Bomann-Larsens tegning i Morgenbladet
analytics counter