stockmanndagene-sept-2023-3-ss

Fortsatt noen eks igjen av første opplag!

Boken Clemens Saers : Lærer på liv og død er på 383 sider fåes kjøpt på alle landet bokhandlere.
Hvis den ikke er inne i din lokale bokhandler, be dem ta den inn takk.

Boken kan også kjøpes direkte fra meg. Vipps da inn kr. 349 til konto: 907 975 87
Husk å skriv ditt telefon nr. ved betaling.
Slik får du en signert bok hjem i din postkasse 4-5 dager senere. Bokhandlerpris er kr. 429stockmanndagene-sept-2023-1 -ss
Kulturprisen - Vestre Aker bydel 2022
Tildelt leder for Vestre Aker Historielag Clemens Saers og
leder for Bygdøy, Røa og Ullern historielag Knut Bryn den 11. mai 2023.


Om prisen
Vestre Akers Kulturpris tildeles årlig til en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i bydelen. Bydelens beboere oppfordres til å komme med begrunnede forslag til kandidater.
Bydelsutvalget ser frem til å få mange forslag på gode og verdige kandidater. Det er viktig å hedre ildsjeler og engasjerte medlemmer som styrker samhold og bedrer livskvaliteten i bydelen.

Terje Bjøros forslag ble enstemmig vedtatt av bydelsstyret den 15. desember 2022

"Knut Bryn (leder Ullern Røa og Bygdøy historielag) og Clemens Saers (leder Vestre Aker historielag, tidligere Vinderen historielag). Begge ledere har gjort et fremragende arbeid på vegne av sine lag, gransket lokal historie og kommunisert det til bydelens beboere på en fremragende måte. De har nedlagt usedvanlig mange arbeidstimer, fremmet folkeopplysning, ledet sine medlemsbladsredaksjoner, gitt ut tidsskrifter, ledet arrangementer og vært tydelige og beredt i relevante høringssaker. De har som historikere og formidlere vært rike ressurser for oss alle. De er til de grader prisverdige! Tillater meg å se laudabilis prae ceteris. "analytics counter