Lansering 1 Boken Clemens Saers: lærer på liv og død blir lansert på hotell Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo, den 30. august 2022 kl. 11. Grunnet begrenset antall plasser er denne lanseringen kun åpen for pressen. Lansering 2 Lansering av boken Clemens Saers: lærer på liv og død skjer i Cafe Amsterdam
Kr. Augustsgate 12, Oslo den 31. august 2022 kl. 17. Velkommen til alle som er interessert i hva som skjer i norsk skole nå og de siste 50 årene. Boken på 386 sider fåes kjøpt på stedet til kr. 349. Eller du kan vippse nå til Borg forlag: 74 25 33. Husk adresse i meldingsfeltet! Alle forhåndsbestilte bøker er signerte og blir fritt tilsendt.

Saers Bokomslag-100
Tingrettens dom fra august 2015 mot den dømte eleven. Les den sladdede versjonen her:

Lagmannsrettens dom fra april 2016 mot den dømte eleven. Les dommen her:

Tingrettens dom fra april
2018 mot Oslo kommune. Les den sladdede versjonen her!

Lagmannsrettens dom fra desember 2019 mot Oslo kommune. Les den sladdede versjonen her:


Som lektor og tillitsvalgt i Osloskolen har jeg over tid undret meg over at opplæringsloven i følge min arbeidsgiver alltid trumfer arbeidsmiljøloven. Ja noen ganger har rektorene i Oslo gått på kurs hos skolesjefens jurister og fått høre at arbeidsmiljøloven bare er veiledende i skoleverket. Videre har det undret meg at vi lærere ikke som tidligere, for 20 år siden, fikk vite om elever med slike atferdsvansker, at det kan gå ut over vår helse og sikkerhet. Som et trist resultat av den slags styring fra arbeidsgiver ble jeg livsvarig skadet på jobb som lærer i mai 2014. Jeg ønsket å ansvarlig gjøre min arbeidsgiver, men ansvar var det ingen som kunne, eller ville ta. Da tok jeg saken til retten.

I dom av den 2.desember 2019 i
Borgarting lagmannsrett, ble lærernes arbeidsgiver i Oslo kritisert for ikke å informere lærere om elever som kunne være en sikkerhetsrisiko. Videre slo retten fast at arbeidsmiljøloven gjelder fullt ut for lærere som for andre yrkesgrupper.
Utdanningsetaten i Oslo har fram til nå
ikke brydd seg om å endre praksis. Rektor på min skole den gang jeg ble overfalt kunne fortelle retten at han fortsetter å praktisere taushet overfor lærere, for å ivareta elevenes personvern.

Dommen i Borgarting lagmannsrett har forbedret lærernes rettsvern og sikkerhet i det daglige arbeid over det ganske land. Regningen for dette har jeg og mine søsken tatt. 3300 borgere, mange av dem tidligere elever fra Bergen som jeg hadde på 1970-tallet og mange lærere har gitt bidrag til saken. Mitt håp er av vi sammen kan få inn de 1 691 175 kroner som jeg har lagt ut.morgenbladet-17-1-2020-bom-s

Tor Bomann-Larsens tegning i Morgenbladet
analytics counter