Slik tråkker Oslo kommune på en enkelt borger

Oslo bystyre
stemte den 13.mai 2020 ned et forslag fra representant Bjørn Revil med følgende tekst:
1. Oslo kommune beklager overfor Clemens Saers at han ble utsatt for en alvorlig voldshandling i forbindelse med at han utførte sitt arbeid som lærer.
2. Oslo kommune dekker begge parters saksomkostninger i sin helhet.
Ordfører M. Borgen lovet at alle dokumenter i sakens anledning skulle være transparente. Det viste seg ikke stemme. Et notat fra kommuneadvokaten ble distribuert til de folkevalgte men unntatt offentligheten. Der presenteres alternative fakta. Jeg ble nektet innsyn i dokumentet. Min anke ble forkastet av kommunen og fylke. I skolen kaller vi dette for mobbing og baksnakk. Jeg skrev til Ordfører M. Borgen den 2.juni 2020 og ba henne gi meg adgang til dokumentet. Jeg minnet Borgen, ved en e-post den 1.juni 2021, om at jeg venter på svar fra henne. Maktens språk er taushet.

Min kamp for innsyn er slik:

1. Den 25.5.2020 kl 14.18 sender jeg en e-post der jeg ber om innsyn i dokumentet der jeg er hovedperson.

2. Den 9.6.2020 svarer kommunen slik:
Les her

3. Den 29.6.2020: Jeg anker avslaget til Fylkesmannen. Kommunen kommer med sitt tilsvar til fylkesmannen:
Les her

4. Den 22.7.2020: Fylkesmannen svarer kommunen, men unnlater å svare meg:
Les her

5. Den 29.7.2020: Jeg svarer Fylkesmannen: avgjørelsen bygger på feil grunnlag:
Les her

6. Den 3.8.2020: Fylkesmannen svarer ved å ikke svare på mine innvendinger:
Les her

7. Den 29.11.2020 Klaget jeg Oslo kommunes behandling av meg innfor Sivilombudsmannen

8. Den 3.2.2021 Statsforvalteren i Oslo og Viken, tidligere Fylkesmannen, omgjør sitt eget vedtak!
Les her

9. Den 15.2.2021 Sivilombudsmannen avslutter min sak. Grunn: Kommunen får en mulighet å rette opp feil vedtak.
Les her

10. Den 18.2.2021 Oslo kommune avslår på ny mitt krav om innsyn i min egen sak. Les her

11. Den 1.3.2021 anker jeg Oslo kommunes andre avslag til Statsforvalteren i Oslo og Viken.
Les her

12. Den 4.3.2021 Statsforvalteren i Oslo og Viken, tidligere Fylkesmannen, etterlyser kommunens fornyede behandling av min sak.
Les her

13. Den 22.3.2021 Professor Jan Frithjof Bernt forklarer hvorfor Oslo kommune tar feil.
Les her

14. Den 26.3.2021 Oslo kommune avslår for tredje gang mitt krav om innsyn i min egen sak.
Les her

15. Den 8.4.2021 Statsforvalteren i Oslo og Viken, snur 180 grader for andre gang.(se punkt 8.)
Les her

16. Den 20.4.2021 Jeg klaget Oslo kommunes behandling av meg for annen gang innfor Sivilombudsmannen.
Les her

17. Den 26.4.2021 Sivilombudsmannen etterlyser alle sakens dokumenter hos Statsforvalteren.
Les her

18. Den 25.5.2021 Sivilombudsmannen etterlyser flere dokumenter hos Statsforvalteren.
Les her

19. Den 15.6.2021 Statsforvalteren i Oslo og Viken, svarer Sivilombudsmannen.
Les her

20. Den 29.6.2021 Sivilombudsmannen gir Statsforvalteren mulighet å imøtegå mine innsigelser mot Statsforvalteren.
Les her

21. August 2021 Sivilombudsmannen gir sitt endelige svar til meg med kopi til Statsforvalteren. Les her


Mitt hovedargument for å få innsyn er at dokumentet som er unntatt offentligheten er distribuert til de folkevalgte i Oslo. Kommunen argumenterer overfor Fylkesmannen at dokumentet er et internt forberedende notat. Men de folkevalgte har jo ikke vært med på å forberede saken til Bystyret! Slik har Oslo kommune villedet Fylkesmannen nå Statsforvalteren.


Borgere i Norge, kolleger i skoler landet rundt; tiden er inne for å kreve at det blir nedsatt en uhildet
granskningskommisjon. Eller vil du som kollega vente til den samme skjebne rammer deg?


morgenbladet-17-1-2020-bom-s

Tor Bomann-Larsens tegning i Morgenbladet
analytics counter