Norge tapte enda en sak med utgangspunkt i Borgarting lagmannsrett.
I de siste årene har EMD overprøvd 15 dommer der enkelt borgere har fått krenket sine menneskerettigheter. Senest 17.12.2020. Marius Reikerås orienterer justiskomiteen.
Les her:
Borgarting lagmannsrett får den laveste karakter av alle domstoler i Europa. Jeg kan bekrefte deres inkompetanse og kameraderikultur. I den anledning kan den som oppfyller kriteriene:se mere under fanen Gulating, hente en kasse vin hjemme hos meg til en verdi av kr. 2500.-. .

Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg går ikke inn i min og alle norske lærers sak. Søknad
her: Avslag her:

Ren formalisme stopper saken. Dommeren peker på at jeg ikke har brukt begrepet menneskerettigheter godt nok i prosedyren i lagmannsretten. Slik gjør EMD selskap med norsk høyesterett og lar lærerne i Norge fortsatt stå alene med den daglige volden i skolen. Den vold våre arbeidsgiver lukker øynene for, den vold vi lærere må bære å ta ansvar for på egen hånd.

Les Morgenbladet fredag 30.10.2020
her:

Les min pressemelding fra 18.10.2020
her:

Magne Lerø i Dagens perspektiv skriver i sin kronikk den 19.10.2020 her:

Utdanningsnytt skriver om saken 9.10.2020.
Les her!

Forfatter Petter Mejlænder har analysert prosessen (kort versjonen). Klassekampen lørdag 3.oktober 2020 hele teksten!


morgenbladet-17-1-2020-bom-s

Tor Bomann-Larsens tegning i Morgenbladet


Støtte fra borgere, kolleger og tidligere elever kan se slik ut!
Fra Facebook 7.oktober 2020
Vibeke Rolfsen: Takk for at du kjemper videre Clemens Saers og ikke godtar dette justismord. Hva skjer i med rettssikkerheten og demokratiet? Hvordan er dette mulig, og hvorfor er jeg ikke overrasket over nettverkskorrupsjon i offentlig sektor? Dette er en rettsskandale og viser staten og forvaltningens rolle og maktbruk mot den enkelte borger og lærer -et asymmetriske og udemokratisk maktforhold. Manglende empati og yrkesetikk hos ledere, systemtro, konsensus og feighet hos fagforeninger og lærerkolleger som svikter sine egne med en overdøvende taushet som det totale sviket. Vibeke er leder av tenketanken REACT. Jeg har aldri møtt henne.

Mette Jacobsen: Gode Clemens!
Noen vil sikkert ha det til at du må være en vanskelig person, en kverulant som med sitt ensidige kritiske blikk stirrer seg blind på det halvtomme glasset! Jeg er så heldig at jeg har vært din kollega og opplevd deg på nært hold over lengre tid: en spennende kollega med en litt annen og bredere kulturell bakgrunn enn de fleste av oss andre. Du hadde gnist, var en spennende samtalepartner og ble satt stor pris på både av dine kolleger og dine elever. Når jeg ser bildet av deg i Klassekampen, ser jeg hva motgangen har kostet deg. Samtidig er det utrolig godt å vite at du ikke gir deg i denne saken, som du fører på vegne av så mange andre lærere.
Mette er pensjonert lektor. Vi var kolleger på Laksevåg gymnast i årene 1989 – 1991.

Peter Sebastian Szilvay: Dette er et justismord. Hadde jeg hatt all verdens penger skulle jeg skaffe deg verdens beste advokat!
Peter er dirigent og min elev på St. Paul skole fra 1977 til 1986.

analytics counter