Lektorbladet skriver en bokomtale om boken Lærer på liv og død.

Roar Ulvestad, fylkesstyremedlem (vara) i Utdanningsforbundet Vestland skriver i
Utdanningsnytt 7.9.2022 denne bokanmeldelsen

Simon Malkenes
skriver i VG 1.9.2022 Saers-saken og lærernes fall Boken Clemens Saers : Lærer på liv og død er på 383 sider fåes kjøpt på alle landet bokhandlere.
Hvis den ikke er inne i din lokale bokhandler, be dem ta den inn takk.

Boken kan også kjøpes direkte fra Borg forlag. Vipps da inn kr. 349 til konto: 74 25 33
Slik får du en signert bok hjem i din postkasse 4-5 dager senere.
Husk å skriv ditt telefon nr. ved betaling.


Saers Bokomslag-100


obama-saers-20cm

Tingrettens dom fra august 2015 mot den dømte eleven. Les den sladdede versjonen her:

Lagmannsrettens dom fra april 2016 mot den dømte eleven. Les dommen her:

Tingrettens dom fra april
2018 mot Oslo kommune. Les den sladdede versjonen her!

Lagmannsrettens dom fra desember 2019 mot Oslo kommune. Les den sladdede versjonen her:


Som lektor og tillitsvalgt i Osloskolen har jeg over tid undret meg over at opplæringsloven i følge min arbeidsgiver alltid trumfer arbeidsmiljøloven. Ja noen ganger har rektorene i Oslo gått på kurs hos skolesjefens jurister og fått høre at arbeidsmiljøloven bare er veiledende i skoleverket. Videre har det undret meg at vi lærere ikke som tidligere, for 20 år siden, fikk vite om elever med slike atferdsvansker, at det kan gå ut over vår helse og sikkerhet. Som et trist resultat av den slags styring fra arbeidsgiver ble jeg livsvarig skadet på jobb som lærer i mai 2014. Jeg ønsket å ansvarlig gjøre min arbeidsgiver, men ansvar var det ingen som kunne, eller ville ta. Da tok jeg saken til retten.

I dom av den 2.desember 2019 i
Borgarting lagmannsrett, ble lærernes arbeidsgiver i Oslo kritisert for ikke å informere lærere om elever som kunne være en sikkerhetsrisiko. Videre slo retten fast at arbeidsmiljøloven gjelder fullt ut for lærere som for andre yrkesgrupper.
Utdanningsetaten i Oslo har fram til nå
ikke brydd seg om å endre praksis. Rektor på min skole den gang jeg ble overfalt kunne fortelle retten at han fortsetter å praktisere taushet overfor lærere, for å ivareta elevenes personvern.

Dommen i Borgarting lagmannsrett har forbedret lærernes rettsvern og sikkerhet i det daglige arbeid over det ganske land. Regningen for dette har jeg og mine søsken tatt. 3300 borgere, mange av dem tidligere elever fra Bergen som jeg hadde på 1970-tallet og mange lærere har gitt bidrag til saken. Mitt håp er av vi sammen kan få inn de 1 691 175 kroner som jeg har lagt ut.morgenbladet-17-1-2020-bom-s

Tor Bomann-Larsens tegning i Morgenbladet
analytics counter