Hier lees je het verhaal in het Nederlands:

….De voor mij onbekende jongeman neemt een greep om mijn hals op de volgende manier: Twee vingers dringen diep in het zachte weefsel aan weerszijden van het strottenhoofd. Hier gaan de twee aderen die vitaal zuurstofrijk bloed naar de hersenen stuwen. De bloedtoevoer naar de hersenen stopt. Mijn hoofd wordt naar achter gedwongen, zodat ik naar het plafond kijk. Dan neemt hij een greep rond het strottenhoofd en trekt het naar hem toe. Ik denk: 'Wat enorm sterk is hij.' Nu worden mijn observaties ernstig beperkt en ik ga over tot de laatste overlevingsstrategie, eigen aan zoogdieren, namelijk bevriezen en dood spelen. Ik ben als een slachtdier dat geen weerstand meer biedt voor de slachting. Met een stevige greep op mijn strottenhoofd draait hij heel het strottenhoofd, zodat ik een knal hoor in mijn hoofd. Het komt mij voor dat hier iets in het kraakbeen van het strottenhoofd stuk gaat. Daarna verdwijnt mijn gehoor. Nu zie ik dat er zich iets vaags, iets roods beweegt aan de linkerkant van mijn gezichtsveld, zonder dat ik begrijp wat het is. Tot slot, denk ik; ‘Sterven doet geen pijn. Ik ben niet bang'. … lees meer hier

”Ik heb mezelf overvallen?” Na de overval op mij op het Handelsgymnasium van Oslo op 15 mei 2014, werd ik zelf door mijn werkgever aansprakelijk gesteld voor het voorval. De eerste drie jaren na de voorval dacht ik dat mijn werkgever mijn verklaring van wat er me overkomen was, aanvaard had. Maar zowel de rector, de vertrouwenspersoon als de mentor van de klas van de later veroordeelde leerling, vertelden aan anderen dat de overval door mijn gedrag was uitgelokt. De mentor herhaalde in twee rechtsinstanties dat ik de leerling overvallen had! Op die manier werd ik langzamerhand geïsoleerd van mijn collega's. Van deze gang van zaken wist ik niets af gedurende drie jaar na het voorval…. lees meer hier

…De rechtbank heeft de algemene indruk dat de overheid veel meer oog heeft voor de belangen van de studenten, zowel materieel als processueel, dan voor de veiligheid van de werknemers. Het lijkt erop dat de schoolleiding zich voldoende bewust was van de gevaren die de leerling met zich mee bracht, maar dat ze desalniettemin niet tussenbeide kwam uit angst, om erger te voorkomen, door mogelijkerwijze ruzies uit te lokken en boze leerlingen te provoceren… lees meer hier

Het Hooggerechtshof heeft mijn aanvraag om in hoger beroep te gaan tegen het vonnis van het Borgarting kantongerecht van december 2019 afgewezen!
 
Personen tewerkgesteld bij de overheid in het algemeen, en leraren in het bijzonder, ontvangen geen zorg, wanneer blind geweld hen treft. Dat werd overduidelijk nadat mijn zaak – die ook de zaak is van alle leraren – werd afgewezen door het Hooggerechtshof in maart 2020… Lees meer hier
analytics counter