Til nå har ca 3300 borgere, flertallet av dem lærere og elever, støttet meg med beløp fra 10 kroner og oppover.
Per 29. mai 2024 gjenstår det en gjeld på kr.
177 975.-
Er du en av lærerne i landet som nyter godt av mine juridiske avklaringer for alle lærere? Støtt da opp og hjelp meg å få slettet min gjeld i saken takk.

VIPPS til nr: 907 975 87

Alternativt bank konto nr: 1720 34 23446


Ps:
Et vanlig spørsmål jeg får. Er jeg fri passasjer overfor fagforeningene?
Nei, tvert om. Jeg har vært med i fagforeningsarbeid siden august 1977. Jeg var i en overgangsfase fra Utdanningsforbundet til Norsk Lektorlag våren jeg ble skadet for livet. Jeg har aldri bedt om sentral støtte fra noen fagforeninger, men appellerer til den enkelte lærer å selv velge å gi støtte.
Selv har jeg betalt inn ca. kr. 400 000.- (nåverdi) i medlemskontingent til fagforeningene.