Oslo bystyre stemte den 13.mai 2020 ned et forslag fra representant Bjørn Revil med følgende tekst:
1. Oslo kommune beklager overfor Clemens Saers at han ble utsatt for en alvorlig voldshandling i forbindelse med at han utførte sitt arbeid som lærer.
2. Oslo kommune dekker begge parters saksomkostninger i sin helhet.
Detter bør lærere i Oslo merke seg. Så mye er du verdt som lærer. Hvordan arbeidsgiver prøver å demonisere meg og fjerne meg kan du lese her: Hør saken bli presentert og den påfølgende debatten her:

Jeg ba om innsyn i de dokumenter som bystyret fikk seg forelagt i sakens innledning. Ett av dem får jeg ikke innsyn i. Jeg har bedt ordfører I Oslo om å sende meg det, men hun svarer ikke på min henvendelse. Hva er det kommunen prøver å skjule?

Jeg anket avgjørelsen om at jeg ikke får innsyn i min egen sak. Den ble avslått av kommunen. Jeg anket beslutningen til fylkesmannen som avslo min anke. Borgere i Norge har alltid innsyn i egne saker, ulike helsejournalier mv. men i denne saken gir man de folkevalgte i Oslo innsyn, men ikke meg? Er vi lærere å betrakte som fiender av samfunnet?

Jeg har tapt 1 630 700 kroner. 216 550 kroner skal dekke kommunens utlegg i lagmannsretten og tilsvar til Høyesterett. Jeg er nå pensjonist og 25% invalid etter overfallet.

Til nå har ca
3000 borgere, flertallet av dem lærere, støttet meg med beløp fra 10 kroner og oppover. Til sammen er støtten per 10.8.2020 kommet opp i ca 926 000 kroner. Til øvrige kolleger og andre medmennesker. Vis støtte til vår sak ved å bruke:

VIPPS til nr: 979 58 699

Alternativt bank konto nr: 9713 26 33324

VIPPS nr. går til min sønn Matthias som videresender det til meg. Grunn mitt tlf. nr. har nådd en maksgrense VIPPS har satt opp.

Tingrettens dom i april 2018. Les den sladdede versjonen her!

Lagmannsrettens dom i desember 2019. Les den sladdede versjonen her:

Anken til Høyesterett. Les den sladdede versjonen
her:

Høyesterett svarer i mars 2020. Les deres begrunnelse
her:

Christel Søreide, advokat ved Wiersholm og forfatter av min anke til Høyesterett, oppsummerer
her.

Min oppsummering i Klassekampen 17.april 2020. Les
her:

Lektorlaget presenterer saken i Lektorbladet. Sammen med forsker B. Skåland. Les
her:

Bladet Utdanning publiserer et intervju med meg den 20.april 2020. Les
her: og et intervju med S. Malkenes. Les her: Den 22.4.2020 kommer så et intervju med skolesjef M. Gerhardsen. Les her:

Dagsavisen har meg på første side 28.april 2020. Les
her:

Bladet Utdanning har et intervju med meg og en kommentar fra skolesjef M. Gerhardsen. Les
her:

7.mai 2020 skriver L. Wade i Klassekampen. Hva har du lært M. Gerhardsen. Les
her:morgenbladet-17-1-2020-bom-s

Tor Bomann-Larsens tegning i Morgenbladet
analytics counter