Den 5 til 8 november 2019 behandlet Borgarting lagmannsrett min ankesak mot Oslo kommune. Saken gikk hovedsakelig for lukkede dører for å beskytte navnet til den voldsdømte x-eleven. Dom i saken kommer ca.15 desember.

Denne saken handler lite om meg men meget om hvordan lærerstanden skal ha det på sin arbeidsplass. Til nå løper arbeidsgiver vekk fra sitt ansvar når en lærer blir angrepet av elever. Til nå bærer den lærer som er utsatt for vold på sin arbeidsplass alt ansvar og skyld. Slik skal det ikke være. Vi trenger en dom i lagmannsretten som gir ansvaret tilbake på arbeidsgiver.
Jeg  tar denne saken til retten med støtte fra mange lærere som per 10.11.2019 i alt har samlet inn kr.252 031. Selv har jeg lagt ut fire ganger så meget. Behandlingen i lagmannsretten koster det tilsvarende.

Vis solidaritet for saken ved å gi ditt bidrag til VIPPS konto:
90797587 eller til bank konto nr: 9713 26 33324   takk!

Vinner vi fram i lagmannsretten går overskuddet til hjelpeorganisasjonene
Røde kors eller Caritas Norge.

Les en sladdet versjon av dommen i tingretten her!

Bryr min arbeidsgiver seg om denne saken? les her!

Bryr Arbeidstilsynet seg om denne saken? les
her!

Jeg er medlem av Lektorlaget og Utdanningsforbundet. Bryr de seg?
Jeg har invitert dem begge til å bli part i saken slik at de får full innsyn i hva som gjelder. Deler av materialet er hemmeligstemplet grunnet rettigheter den dømte eleven har. Begge foreninger er invitert uten at det ville påføre dem noen utgifter.
Lektorlaget har svart at saken ikke vedkommer dem. Utdanningsforbundet har blitt invitert tre ganger og takket nei.

Bryr du deg?

Simon Malkenes foredrag ved NLA i Bergen den 12.2.2019! Lytt gjerne fra 30 - 41 min ut i foredraget hvis du ikke har tid å høre det hele!
Klikk her!

Forsker Børge Skåland i bladet Utdanning om vold i skolen, mars 2019.
Klikk her!

Innslag i TV2 nyheter april 2019. Klikk
her

Utdanningsnytt intervjuer meg i mai 2019. Klikk
her

Utdanningsforbundet i Oslo har støttet meg med 10 000.-. og støtter 100 kronerulling. Klikk
her

Lektorlaget i Oslo ved leder Hageberg støtter 100 kronerullingen.

Lærernes yrkesforbund, LY har støttet meg med 30 000.-. her der deres begrunnelse. Klikk
her

Lærernes yrkesforbund, LY skriver brev til lagmannsretten, der de gir uttrykk for støtte. (7.10.2019) Klikk
her

Lektorlagets advokat følger LYs eksempel. Lektorlaget snur 180 grader. Full verbal støtte. (7.10.2019) Klikk
her

Utdanningsforbundets advokat følger LYs eksempel. Full verbal støtte. (15.10.2019) Klikk
her 20 dager før retten sette!

Utdanningsnytt.no har følgende oppslag siste dag i lagmannsretten. Klikk
her.

good hits