Clemens hjemmesider

Skal arbeidsmiljøloven også gjelde for offentlig ansatte?

Har arbeidsgiver noe ansvar for lærere som holder orden og underviser 30 til 36 elever av gangen?

Les hva voldsforsker Børge Skåland skriver på debattsiden til bladet Utdanning 30.1.2020
Les her:

Jeg har vært igjennom to rettssaker i forbindelse med den skade jeg ble påført av fem elever som overfalt meg 15 mai 2014.

Arbeidsgiver, Oslo kommune, har fått mye kritikk av dommerne, men blir ikke dømt for grov uaktsomhet.

Jeg har tapt
1 540 700 kroner. 216 550 kroner skal dekke kommunens utlegg i lagmannsretten og tilsvar til Høyesterett. Jeg er nå pensjonist og 25% invalid etter overfallet.

Til nå har ca
3000 borgere, flertallet av dem lærere, støttet meg med beløp fra 10 kroner og oppover. Til sammen er støtten per 20.3.2020 kommet opp i ca 886 000 kroner.

Jeg gikk til sak fordi jeg trodde at den tredje statsmakt var upartisk. Nå har jeg lært. Det offentlige støtter det offentlige. Ergo la lagmannsretten forklaringer til høytlønnede direktører og rektorer til grunn for sin dom. De kunne presentere alternative fakta. Arbeidsgiver fortalte retten at alt er på stell i Osloskolen. Jeg lærte på skolen i Rotterdam i 1957, og senere i den svenske skolen, at løgn skadet sjel og kropp. Mine vitner, hovedverneombud Osnes, en politimann, dokumenter fra barnevern og politi, ble feid unna som "overdrivelser". Mine elev vitner og vitner fra Securitas ble utelatt i dommen. I tillegg fortsatte tåkeleggingen av saken ved at retten stort sett var lukket for publikum.

Den 10.1.2020 leverte mine jurister på Wiersholm inn en anke av dommen i Borgarting lagmannsrett til Høyesterett
. Les en sladdet versjon av anken her:

Oslo kommune kom med sitt tilsvar den 3.2.2020.

Nå avventer jeg ankeutvalgets beslutning.

VIPPS til nr: 979 58 699

Alternativt bank konto nr: 9713 26 33324

Blir dommen i lagmannsretten stående, (Høyesterett kan nekte å behandle den), vil jeg fraråde alle lærere å gripe inn når elever tyr til vold. Da gjelder regelen om å stå med hendene i lommen, vise den voldelige eleven "respekt" og smile til vedkommende, slik en kollega av meg formulerte det i retten.

Min mening etter nesten 50 år i skolen er at usikre lærere, som ikke tør å være voksne grensesettende tydelige lærere med stort hjerte, gir en dårligere skole.

Høyesterett er ingen ankedomstol. De skal kun se på lovanvendelsen. Hvor går grensen for uaktsom og grov uaktsom.

Vinner jeg i Høyesterett får det ringvirkninger ikke bare for lærere men for alle offentlig ansatte i landet.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Les en sladdet versjon av dommen i tingretten her!

Les den sladdede versjonen av dommen i lagmannsretten her:

Hør forklaringen til hovedverneombud Einar Osnes i Osloskolen. Han blir ikke omtalt i dommen i Borgarting lagmannsrett. Trykk
her:

Dette har Oslo kommune ved kommuneadvokaten brukt av våre skattemidler for å være min motpart i retten. trykk
her:

Dette sier bedriftsrådgiver Lisa Wade i Klassekampen 12.12.2019 om dommen i lagmannsretten. Trykk
her:

Dagsavisen melder om at jeg sender saken til Høyesterett. 2.1.2020 Trykk
her:

Det same gjør Utdanningsforbundets blad Utdanningsnytt 2.1.2020 Trykk
her:

VG har oppslag 3.1.2020. Trykk
her:

Lisa Wade skriver i VG om dommen i lagmannsretten 4.1.2020 Trykk
her:

Bente Ramm skriver i debatt, Dagsavisen 6.1.2020. Trykk
her:

Petter Mejlænder skriver i Dagbladet 7.1.2020. Trykk
her:

Marte Frimand i Sosialnytt skriver om grensesetting 7.1.2020. Trykk
her:

Mor og lærer
Mirjana Zivanovic skriver i debatt, Dagsavisen 9.1.2020. Trykk her:

Morgenbladet 17-23.1.2020. Trykk her:

Dagens Næringsliv med en tilsvarende kommentar 20.1.20. Trykk
her:

Stinta skole i Arendal oppfordrer medlemmer å lag til støtte i prosessen 30.1.20. Trykk
her:

Les hva voldsforsker Børge Skåland skriver på debattsiden til bladet Utdanning 30.1.2020 Trykk her:

Vårt Oslo lager reportasje 7.2.2020: Trykk her:

Klassekampen skriver om temaet 7.2.2020. Trykk
her:

Lektorbladet har et intervju med meg og en artikkel med voldsforsker Børge Skåland, nr.1, 2020. Trykk
her:

Utdanningsforbundet i Sunnfjord vedtar apell både til Utdanningsforbundet sentralt og til skolesjefen i Oslo, fru Gerhardsen. Trykk
her:

Utdanningsforbundet skryter av at de hjelper medlemmer i nød?! Dessverre er denne artikkelen lite dekkende for hvordan det er i virkeligheten: Trykk her:

Utdanningsforbundet på Hvittingfoss skole - pensjonistene skriver i Utdanningsnytt: Trykk
her:
morgenbladet-17-1-2020-bom-s

Tor Bomann-Larsen sin tegning i Morgenbladet
analytics counter