Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg går ikke inn i min og alle norske lærers sak. Søknad her: Avslag her:

Ren formalisme stopper saken. Dommeren peker på at jeg ikke har brukt begrepet menneskerettigheter godt nok i prosedyren i lagmannsretten. Slik gjør EMD selskap med norsk høyesterett og lar lærerne i Norge fortsatt stå alene med den daglige volden i skolen. Den vold våre arbeidsgiver lukker øynene for, den vold vi lærere må bære å ta ansvar for på egen hånd.

Les min pressemelding fra 18.10.2020
her:

Magne Lerø i Dagens perspektiv skriver i sin kronikk den 19.10.2020 her:

Utdanningsnytt skriver om saken 9.10.2020.
Les her!

Forfatter Petter Mejlænder har analysert prosessen (kort versjonen). Klassekampen lørdag 3.oktober 2020 hele teksten!Jeg har tapt 1 651 175 kroner. 237 025 kroner skal dekke kommunens utlegg i Borgarting og Gulating lagmannsrett og tilsvar til Høyesterett. Jeg er nå pensjonist og 25% invalid etter overfallet.

Til nå har ca
3100 borgere, flertallet av dem lærere, støttet meg med beløp fra 10 kroner og oppover. Til sammen er støtten per 27.10.2020 kommet opp i ca 944 000 kroner. Til øvrige kolleger og andre medmennesker. Vis støtte til vår sak ved å bruke:

VIPPS til nr: 907 975 87

morgenbladet-17-1-2020-bom-s

Tor Bomann-Larsens tegning i Morgenbladet


Støtte fra borgere, kolleger og tidligere elever kan se slik ut!
Fra Facebook 7.oktober 2020
Vibeke Rolfsen: Takk for at du kjemper videre Clemens Saers og ikke godtar dette justismord. Hva skjer i med rettssikkerheten og demokratiet? Hvordan er dette mulig, og hvorfor er jeg ikke overrasket over nettverkskorrupsjon i offentlig sektor? Dette er en rettsskandale og viser staten og forvaltningens rolle og maktbruk mot den enkelte borger og lærer -et asymmetriske og udemokratisk maktforhold. Manglende empati og yrkesetikk hos ledere, systemtro, konsensus og feighet hos fagforeninger og lærerkolleger som svikter sine egne med en overdøvende taushet som det totale sviket. Vibeke er leder av tenketanken REACT. Jeg har aldri møtt henne.

Mette Jacobsen: Gode Clemens!
Noen vil sikkert ha det til at du må være en vanskelig person, en kverulant som med sitt ensidige kritiske blikk stirrer seg blind på det halvtomme glasset! Jeg er så heldig at jeg har vært din kollega og opplevd deg på nært hold over lengre tid: en spennende kollega med en litt annen og bredere kulturell bakgrunn enn de fleste av oss andre. Du hadde gnist, var en spennende samtalepartner og ble satt stor pris på både av dine kolleger og dine elever. Når jeg ser bildet av deg i Klassekampen, ser jeg hva motgangen har kostet deg. Samtidig er det utrolig godt å vite at du ikke gir deg i denne saken, som du fører på vegne av så mange andre lærere.
Mette er pensjonert lektor. Vi var kolleger på Laksevåg gymnast i årene 1989 – 1991.

Peter Sebastian Szilvay: Dette er et justismord. Hadde jeg hatt all verdens penger skulle jeg skaffe deg verdens beste advokat!
Peter er dirigent og min elev på St. Paul skole fra 1977 til 1986.

analytics counter