Makten beskytter Makten! Gulating lagmannsrett nekter meg å gjenoppta saken
Alternative fakta har funnet veien til Utdanningsetaten i Oslo, UDE

Fra min begjæring om gjenopptagelse av saken siterer jeg her:
Spørsmålet om det kan sannsynliggjøres at det har vært svikt i Utdanningsetatens HMS-arbeid forut for mai 2014. Saers hevdet, og hevder fortsatt, at det ikke har forekommet slike kurs forut for mai 2014. Som ansatt i norsk skole siden august 1973 har han selv aldri blitt gjort oppmerksom på eller deltatt i kurs knyttet til vold og utagerende elever. Det var særlig to vitner som var av betydning for rettens vurdering av spørsmålet om det har vært svikt i Utdanningsetatens HMS-arbeid forut for mai 2014.
Einar Osnes, hovedverneombud for Utdanningsetaten i Oslo, ansatt i den funksjonen fra 2006, og Maria Tandberg, leder for HMS-seksjonen i Utdanningsetaten fra 2003.
Osnes vitnet onsdag 06.11.2019. Han ga uttrykk for at kurs og oppmerksomhet mot vold mellom elever og elever mot lærere ikke var et tema før til høsten 2014. Han forklarte at han ble møtt med motvilje da han ga uttrykk for behovet for slike kurs fra ca. 2010 og framover. Tvert imot, skulle ord som vold ikke brukes på etatens intranettsider. I stedet skulle voldsepisoder bli omtalt som uheldige episoder.
Tandberg vitnet torsdag 07.11.2019. Hun hadde en annen oppfatning. Hun ga uttrykk for at kurs og oppmerksomhet mot vold mellom elever og elever mot ble gitt helt tilbake til 2003 og sammenhengende til i dag. Hun sa videre at lærerne risikovurderer sin arbeidssituasjon hver dag, hver time. Hun sa at etaten har høyt fokus på dette. Da Saers’ advokat Thorkil Aschehoug konfronterer Tandberg oppmerksom med Osnes’ uttalelser dagen før, at slike kurs først startet opp høsten 2014, svarte Tandberg at «det er ikke sant»…

Les hele begjæringen her

Er man rektor eller direktør i Utdanningsetaten stiller man langt sterkere enn som enslig lektor. Avslaget fra Gulating lagmannsrett leser du
her

Hjemme hos meg står det en kasse med rødvin av merket Dudon fra 2001. Den er din hvis du kan dokumentere at du har vært på et kurs i regi av Utdanningsetaten med tema "vold mellom lærer og elev" før mai 2014.

Borgere i Norge, kolleger i skoler landet rundt; tiden er inne for å kreve at det blir nedsatt en uhildet
granskningskommisjon for å undersøke UDEs adferd. Deler du mitt syn: vennligst frem kravet gjennom din fagforening!

morgenbladet-17-1-2020-bom-s

Tor Bomann-Larsens tegning i Morgenbladet
analytics counter