Pressedekning

Slik ble saken fremstilt i Nettavisen 10 måneder etter hendelsen. Les
her!
I 2015 var det innmeldt ca. 1000 voldshendelser mellom lærer og elev i Osloskolen. Ingen av disse hendelsene de siste fire årene er meldt inn til arbeidstilsynet. 
Les her!

Retsaken går i 10 og 11 august 2015. Arbeidsgiver møter ikke opp hverken i tingsretten eller i lagmannsretten et år senere. (rektor møter kun som vitne i ca. 20 minutter). Les
her!  Ber om frifinnelse. Les her!

Dommen faller.
Les her!

Lektorbladet skriver om saken i oktober 2015.
Les her!

Farhiya blir den 8.juni 2016 tildelt Carneigers heltemedalje i bronse for å ha reddet livet til lektor Clemens Saers på Oslo handelsgymnasium rom 312.
Les mere
her!
Det som skjedde med meg, kan det skje andre lærere?

Børge Skåland tok en doktorgrad i februar 2016 på emne om opplevelsen som lærere har når elever krenker dem gjennnom fysisk vold eller trusler. Les her!

Østlandssendingen følger opp. Les her!
Litteratur:
Doktorgradsarbeidet til Børge Skåland, NTNU februar 2016 med titel:
The experience of student-to-teacher violation. A phenomenological study on Norwegian teachers being violated by students.
En oppsummering av doktorgraden finner du her!

Etterspill - rettsprosess:

Har fagforeningen engasjert seg?
En reportasje fra bladet til Lekotorlaget finner du
her! Blad 5, 2015 s.10

Tar min arbeidsgiver ansvar?
her kan du lese en brevutveksling om emnet! 

Skolen har tre organer for drift: Driftstyre, MBU og AMU. Hva sier de om denne saken. Les mere
her.

Oktober 2016. Arbeidstilsynet konkluderer med at de ikke gjør noe??! En offentlig etat dekker en annen! Det som er straffbart for private bedrifter får ingen konsekvenser for UDE. I 2016 meldes det inn ca. 2000 voldsepisoder gjennom UDEs HMS portal. En rektor i en vgs skole i Oslo sier at mørketallene i vgs er veldig store. Les mere fra min brevutveksling med arbeidstilsynet
her!

Nyttårsbrev 2017 til mine undervisende  kolleger på Oslo handelsgymnasium finner du
her!

Når fokus på omdømme blir det viktigste, kommer læreren i klemme:
Les mere
her!

Mars 2017
Varsel om søksmål finner du
her!

Nettavisens omtale av søksmålet leser du
her!

April 2017
Lektorbladet bruker 4 sider på fenomenet vold mellom lærer og elev.
Her kan du lese mere.

Hvordan håndterer NAV voldtrussler og fysiske angrep på sine ansatte? Der i gården går voldstallene ned, fordi man har et aktivt fokus på området og støtter de ansatte som rammes! Les mere
her!

Mai 2017
UDE svarer politikerne i Oslo om vold og trusler.
Les her!

Arbeidstilsynet gjør ikke jobben sin og dokumenterer det selv.
Les her!

Dagsavisen slår opp voldsaker i Osloskolen med utgangspunkt i min hendelse. Les her! 
18.5  19.5  22.5  27.5  30.5  31.5

NRK2 den 31.5 i Ekko. Lytt
her!

Juni 2017
Dagsavisen fortsetter sin serie om vold mellom lærer og elever i Osloskolen og om det å løse dette med securitasvektere som utgir seg for noe annet enn det de er. Les her! 
1.6  5.6  6.6  7.6 14.6  16.6 21.6   22.6

Arbeidstilsynets direktør kommer endelig på banen og gjentar problemet med underrapportering av vold i skolen. Bedre sent enn aldri! l
es her!

August 2017
Stevningen blir levert til tingretten i Oslo.
Les her!

September 2017
Dagsavisen skriver om stevningen den 18.9.
Les her!
Dagsavisen fortsetter sin serie om vold i Osloskolen fra mai.
20.9  21.9
Nettavisen følger opp. L
es her
Petter Mejlænder skriver en kronikk i Morgenbladet 21.9
Les her!

Oslo kommune ved kommuneadvokaten gir et tilsvar!
Les her!

Oktober 2017
Lørdagsrevyen 7.10 har et innslag om saken 18 min.ut i programmet.
Se her
deretter legger NRK ut følgende innslag.
Les her!
Saken om elev vold blir løftet opp på nasjonalt nivå: Les VGSs repotasje
her!

Kommunaldirektøren i Oslo forstår ikke hvordan lover og regler knyttet til bortvisning av elever skal forstås og spør Utdanningsdepartementet om råd. Les deres brev
her!

Saken blir delt i to 27.10!
Les her!

November 2017
Voldselever inn i egne klasser. NRK dagnytt 18.
Hør her!
Skolevolden skal granskes. Dagsavisen 9.11.17
Les her!

Januar 2018
Blåljusutredningen i Sverige foreslår strenger straff for dem som angriper «samhällsviktig personal».
Les her

Februar 2018
Løsning på skolevold: Konsulenthjelp fra revisjonsfirmaet Ernst og Young!
    Vg skriver om forslaget
her:    Dagsnytt 18 tar debatten her:

Utdanningsdepartementet gir kommunaldirektøren svar på hvordan en leser lover og regler! Les
her!

Prosessen, 19 - 23 mars 2018 på tinghuset i Oslo

Nettavisen som var først ute med saken skriver her:

Dagsavisen som drev saken fra mai 2017 skriver
her:

NRK Østlandssendingen - fjernsyn sender opptak av saken mandag 19.mars 2018 kl.20.55. Se den
her:

NRK
nett:

Sunnmørsposten refererer fra NTB
her:

Aftenposten: skriver det samme
her:

og TV2 kombinerer en nettomtale med et TVinnslag her:

Dom i tingretten fredag 13 april


Kan lærerne i Norge leve med en slik dom?

Nettavisen skriver, les
her:

Dagsavisen skriver, les
her:

Les en sladdet versjon av dommen i tingretten
her:

$9A-5 kan brukes til mangt!

Les hva Klassekampen skriver
her:

Dagbladet ved Kjetil Rolness ser volden mot meg og 9A-5 under ett
her:

Andreas C. Halse kommenterer nye voldstall fra UDE med 9A-5
her:

Dagsavisen skriver den 7.12.2019.
Les her:

Pressemelding fra Clemens Saers 9.12.2019. Trykk
her:

Petter Mejlænders debattinnlegg i Dagsavisen 9.12.2019. Les
her:

Politisk redaktør Lars West Johnsen skriver i Dagsavisen den 14.12.2019. Trykk
her:

Dagsnytt 18 er på saken den 18.12.2019. Velg innsalg nr.5. Trykk her:

Mot Høyesterett

Dette har Oslo kommune ved kommuneadvokaten brukt av våre skattemidler for å være min motpart i retten. trykk her:

Dette sier bedriftsrådgiver Lisa Wade i Klassekampen 12.12.2019 om dommen i lagmannsretten. Trykk
her:

Dagsavisen melder om at jeg sender saken til Høyesterett. 2.1.2020 Trykk
her:

Det same gjør Utdanningsforbundets blad Utdanningsnytt 2.1.2020 Trykk
her:

VG har oppslag 3.1.2020. Trykk
her:

Lisa Wade skriver i VG om dommen i lagmannsretten 4.1.2020 Trykk
her:

Bente Ramm skriver i debatt, Dagsavisen 6.1.2020. Trykk
her:

Petter Mejlænder skriver i Dagbladet 7.1.2020. Trykk
her:

Marte Frimand i Sosialnytt skriver om grensesetting 7.1.2020. Trykk
her:

Mor og lærer
Mirjana Zivanovic skriver i debatt, Dagsavisen 9.1.2020. Trykk her:

Morgenbladet 17-23.1.2020. Trykk her:

Dagens Næringsliv med en tilsvarende kommentar 20.1.20. Trykk
her:

Stinta skole i Arendal oppfordrer medlemmer å lag til støtte i prosessen 30.1.20. Trykk
her:

Les hva voldsforsker Børge Skåland skriver på debattsiden til bladet Utdanning 30.1.2020 Trykk her:

Vårt Oslo lager reportasje 7.2.2020: Trykk her:

Klassekampen skriver om temaet 7.2.2020. Trykk
her:

Lektorbladet har et intervju med meg og en artikkel med voldsforsker Børge Skåland, nr.1, 2020. Trykk
her:

Utdanningsforbundet i Sunnfjord vedtar apell både til Utdanningsforbundet sentralt og til skolesjefen i Oslo, fru Gerhardsen. Trykk
her:

Utdanningsforbundet skryter av at de hjelper medlemmer i nød?! Dessverre er denne artikkelen lite dekkende for hvordan det er i virkeligheten: Trykk her:

Utdanningsforbundet på Hvittingfoss skole - pensjonistene skriver i Utdanningsnytt: Trykk
her:

Lektor Lomsdalen intervjuer forsker ved Oslo Met Børge Skåland om vold i skolen. Trykk
her: