Pressedekning og dokumenter (ikke dommene)

2021


Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo kommune i Oslo bestemte den 17.11.2021at den nye byråden for kultur og utdanning må gå igjennom min sak en gang til.
Oppslag i
Utdanningsnytt, VG, Vårt Oslo, Resett, Dagsavisen. Alle fra 18.11.2021.

Dagsavisen
skriver den 10.11.2021 at ansatte i Osloskolen ikke får opplæring i å håndtere vold og trusler. Les her:

Dagbladet den 9.11.2021 Petter Mejlænder skriver at bystryret i Oslo generellt og SV representanter specielt bør lære av Saers-saken. Les mere her:

Dagsavisen skriver den 5.11.2021 at arbeidstilsynet truer Utdanningsetaten i Oslo med dagsbøter. Les her:

Dagsavisen skriver den 4.11.2021 om en eksplosiv økning av elev vold i Osloskolen de siste fem årene. Les her:

Dagbladet
den 31.10.2021 Saers-saken blir behandlet på ny i Bystyret! Les mere her:

Dagbladet den 29.10.2021 Rødt går sammen med blått! Les mere her:

Dagbladet den 26.10.2021 Johan Christian Elden: Saers menneskerettigheter er brutt av Oslo kommune. Les mere her:

Sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen.no skriver den 26.10.2021: "Ekstra lærerskatt Takk etter 48 års tjeneste!" Les mere her:

Johan Christian Elden
mener 26.10.2021 at mine menneskerettigheter er krenket og at kommunen gjør nada. Les her:

Dagbladet mener den 25.10.2021 at tidligere byråd for oppvekst og utdanning, Inga Marte Thorkildsen måtte gå av grunnet forsømmelser i Saers-saken. Les mere her:

Aftenposten publiserer årsaken til at byråd for oppvekst og utdanning gikk på dagen den 19.10.2021. Les her:

Sjefredaktør
Gunnar Stavrum i Nettavisen.no skriver den 25.10.2021 at : "Behandlingen av voldsutsatt lærer er en skamplett for den avgåtte skolebyråden" Les mere her:

Utdanningsnytt.no
publiserer den 24.10.2021 nytt fra bystyret i Oslo ved Mehmet Kaan Inan (H). Les her:

Full seier for
Siv Presthus ved Ammerud skole. Avis Oslo omtaler saken den 10.9.2021. Les her: Bystyrerepresentant Bjørn Revil ber sier at saken må få konsekvenser. Les her:

Dagsavisen omtaler
Siv Presthus ved Ammerud skoles sak og ser likheter med min sak den 4.9.2021. Les her:

Avis Oslo omtaler
Siv Presthus ved Ammerud skoles sak og min sak den 18.8.2021. Les her:

Katrine Lia
i Agderposten skriver om min sak og $ 9 A 5 i opplæringsloven, krenkelser den 19.6.2021 : Les her: Jeg gir tilsvar den 22.6.2021 her:

Skolen, et lovtomt rom? forsker ved Oslo Met
Børge Skåland skriver i Lektorlagets blad 15.6.2021 om arbeidsgivernes fravær av rettforståelse. Les her:

Tidligere adjunkt ved Grong videregående skole
, Christer Rognerurd skriver i Trønderdebatt om hans erfaring med mobbing og rettsavklaring, og min den 12.6.2021. Les her:
og får tilsvar av Utdanningsforbundets juridiske leder Ruth-Line Meyer Walle-Hansen at hun ikke kan svare fordi dette er en personalsak??? Les
her:

Forfatter Christer Rognerurd skriver i Minerva.no om hans erfaring med mobbing og rettsavklaring, og min den 8.6.2021. Les her:

Forfatter Petter Mejlænder har skrevet en kronikk med fokus på 4-banden den 7. 6 2021! Les her:

VGs politiske redaktør
Hanne Skartveit skriver i en leder om temaet følgende 6.6.2021. Les her:

VGs journalist Shazia Majid skriver en kommentar 3.6.2021. Les her:

Aftenposten den 6.5.2021 har en dobbelside om at jeg nektes insyn i min egen sak. Hva har Oslo kommune å skjule? Les her:

Bladet Utdanningsnytt 21.1.2021 Tetzschner og Saers. Les her:

Mejlænder i Nettavisen 19.1.2021. Saers får støtte av Prof. dr. Jan Fridtjof Bernt. Les her: Bladet Utdanningsnytt 21.1.2021 Tetzschner og Saers

2020


Skolens evne til å ivareta krenkende lærere. Publisert i Psykologi i kommunen nr. 6 2020 av Skåland og Kleiveland. 15.12.2020 Les her:

Ny vending i
Saers-saken. Les mere her: 26 november 2020

Michel Tetzschner (H) tar saken inn i Stortinget. Les hva han skriver i VG her: 24 november 2020

Les Morgenbladet fredag 30.10.2020
her:

Les min pressemelding fra 18.10.2020
her:

Magne Lerø i Dagens perspektiv skriver i sin kronikk den 19.10.2020 her:

Utdanningsnytt skriver den 10.oktober om at saken bes fremmet for den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
Les her:

Forfatter
Petter Mejlænder har analysert prosessen (kortversjonen). Klassekampen lørdag 3.oktober 2020 side1 - hele teksten!


Bystyret i Oslo behandler forslag fra Bjørn Revil om at kommunen skal dekke sine egne kostnader og beklage drapsforsøket på meg. Lytt her:

Lektor Lomsdalen intervjuer forsker ved Oslo Met
Børge Skåland om vold i skolen. Trykk her:


Utdanningsforbundet på Hvittingfoss skole - pensjonistene skriver i Utdanningsnytt: Trykk her:

Utdanningsforbundet skryter av at de hjelper medlemmer i nød?! Dessverre er denne artikkelen lite dekkende for hvordan det er i virkeligheten: Trykk
her:

Utdanningsforbundet i Sunnfjord vedtar apell både til Utdanningsforbundet sentralt og til skolesjefen i Oslo, fru Gerhardsen. Trykk her:

Lektorbladet har et intervju med meg og en artikkel med voldsforsker
, nr.1, 2020. Trykk her:

Klassekampen skriver om temaet 7.2.2020. Trykk
her:

Vårt Oslo lager reportasje 7.2.2020: Trykk her:

Les hva voldsforsker Børge Skåland skriver på debattsiden til bladet Utdanning 30.1.2020 Trykk her:

Stinta skole i Arendal oppfordrer medlemmer å lag til støtte i prosessen 30.1.20. Trykk her:

Dagens Næringsliv med en tilsvarende kommentar 20.1.20. Trykk her:

Morgenbladet 17-23.1.2020. Trykk her:

Mor og lærer Mirjana Zivanovic skriver i debatt, Dagsavisen 9.1.2020. Trykk her:

Marte Frimand i Sosialnytt skriver om grensesetting 7.1.2020. Trykk her:

Petter Mejlænder skriver i Dagbladet 7.1.2020. Trykk her:

Bente Ramm skriver i debatt, Dagsavisen 6.1.2020. Trykk her:

Lisa Wade skriver i VG om dommen i lagmannsretten 4.1.2020 Trykk her:

VG har oppslag 3.1.2020. Trykk her:

Dagsavisen melder om at jeg sender saken til Høyesterett. 2.1.2020 Trykk her:

Det same gjør Utdanningsforbundets blad Utdanningsnytt 2.1.2020 Trykk
her:

2019

Dette har Oslo kommune ved kommuneadvokaten brukt av våre skattemidler for å være min motpart i retten. trykk her:

Dagsnytt 18 er på saken den 18.12.2019. Velg innsalg nr.5. Trykk her:

Politisk redaktør Lars West Johnsen skriver i Dagsavisen den 14.12.2019. Trykk her:

Dette sier bedriftsrådgiver Lisa Wade i Klassekampen 12.12.2019 om dommen i lagmannsretten. Trykk her:

Petter Mejlænder
s debattinnlegg i Dagsavisen 9.12.2019. Les her:

Pressemelding fra Clemens Saers 9.12.2019. Trykk her:

Dagsavisen skriver den 7.12.2019. Les her:

2018

Petter Mejlænder skriver om rettsløse lærere i Aftenposten. Les her:

$9A-5 kan brukes til mangt!

Les hva Klassekampen skriver
her:

Dagbladet ved
Kjetil Rolness ser volden mot meg og 9A-5 under ett her:

Andreas C. Halse kommenterer nye voldstall fra UDE med 9A-5 her:

Prosessen, 19 - 23 mars 2018 på tinghuset i Oslo

Nettavisen som var først ute med saken skriver her:

Dagsavisen som drev saken fra mai 2017 skriver
her:

NRK Østlandssendingen - fjernsyn sender opptak av saken mandag 19.mars 2018 kl.20.55. Se den
her:

NRK
nett:

Sunnmørsposten refererer fra NTB
her:

Aftenposten: skriver det samme
her:

og TV2 kombinerer en nettomtale med et TVinnslag her:

Dom i tingretten fredag 13 april


Kan lærerne i Norge leve med en slik dom?

Nettavisen skriver, les
her:

Dagsavisen skriver, les
her:

Utdanningsdepartementet gir kommunaldirektøren svar på hvordan en leser lover og regler! Les her!


Februar 2018
Løsning på skolevold: Konsulenthjelp fra revisjonsfirmaet Ernst og Young!
Vg skriver om forslaget
her:    Dagsnytt 18 tar debatten her:

Januar 2018
Blåljusutredningen i Sverige foreslår strenger straff for dem som angriper «samhällsviktig personal».
Les her


2017

Voldselever inn i egne klasser. NRK dagnytt 18. Hør her!

Skolevolden skal granskes. Dagsavisen 9.11.17
Les her!

Saken blir delt i to 27.10! Les her!

Kommunaldirektøren i Oslo forstår ikke hvordan lover og regler knyttet til bortvisning av elever skal forstås og spør Utdanningsdepartementet om råd. Les deres brev her!

Lørdagsrevyen 7.10 har et innslag om saken 18 min.ut i programmet. Se her
deretter legger NRK ut følgende innslag.
Les her!
Saken om elev vold blir løftet opp på nasjonalt nivå: Les VGSs repotasje
her!

Petter Mejlænder skriver en kronikk i Morgenbladet 21.9 Les her!

Oslo kommune ved kommuneadvokaten gir et tilsvar!
Les her!

Dagsavisen fortsetter sin serie om vold i Osloskolen fra mai.20.9  21.9
Nettavisen følger opp. L
es her

Dagsavisen skriver om stevningen den 18.9. Les her!

August 2017
Stevningen blir levert til tingretten i Oslo.
Les her!

Arbeidstilsynets direktør kommer endelig på banen og gjentar problemet med underrapportering av vold i skolen. Bedre sent enn aldri! l
es her!

Dagsavisen fortsetter sin serie om vold mellom lærer og elever i Osloskolen og om det å løse dette med securitasvektere som utgir seg for noe annet enn det de er. Les her! 
1.6  5.6  6.6  7.6 14.6  16.6 21.6   22.6

NRK2 den 31.5 i Ekko. Lytt
her!

Dagsavisen slår opp voldsaker i Osloskolen med utgangspunkt i min hendelse. Les her! 
18.5  19.5  22.5  27.5  30.5  31.5

Arbeidstilsynet gjør ikke jobben sin og dokumenterer det selv. Les her!

Mai 2017
UDE svarer politikerne i Oslo om vold og trusler.
Les her!

April 2017
Lektorbladet bruker 4 sider på fenomenet vold mellom lærer og elev.
Her kan du lese mere.

Hvordan håndterer NAV voldtrussler og fysiske angrep på sine ansatte? Der i gården går voldstallene ned, fordi man har et aktivt fokus på området og støtter de ansatte som rammes! Les mere
her!

Mars 2017
Varsel om søksmål finner du
her!

Nettavisens omtale av søksmålet leser du
her!

Når fokus på omdømme blir det viktigste, kommer læreren i klemme:
Les mere
her!

2016

Nyttårsbrev 2017 til mine undervisende  kolleger på Oslo handelsgymnasium finner du
her!

Oktober 2016.
Arbeidstilsynet konkluderer med at de ikke gjør noe??! En offentlig etat dekker en annen! Det som er straffbart for private bedrifter får ingen konsekvenser for UDE. I 2016 meldes det inn ca. 2000 voldsepisoder gjennom UDEs HMS portal. En rektor i en vgs skole i Oslo sier at mørketallene i vgs er veldig store. Les mere fra min brevutveksling med arbeidstilsynet
her!

Skolen har tre organer for drift: Driftstyre, MBU og AMU. Hva sier de om denne saken. Les mere her.

Tar min arbeidsgiver ansvar? her kan du lese en brevutveksling om emnet! 

Har fagforeningen engasjert seg?
En reportasje fra bladet til Lektorlaget finner du
her! Blad 5, 2015 s.10

Børge Skåland tok en doktorgrad i februar 2016 på emne om opplevelsen som lærere har når elever krenker dem gjennnom fysisk vold eller trusler. Les her!

Østlandssendingen følger opp. Les her!
Litteratur:
Doktorgradsarbeidet til Børge Skåland, NTNU februar 2016 med titel:
The experience of student-to-teacher violation. A phenomenological study on Norwegian teachers being violated by students.
En oppsummering av doktorgraden finner du her!


Farhiya blir den 8.juni 2016 tildelt Carneigers heltemedalje i bronse for å ha reddet livet til lektor Clemens Saers på Oslo handelsgymnasium rom 312.
Les mere
her!


2015

Lektorbladet skriver om saken i oktober 2015.
Les her!

Rettsaken mot eleven går i 10 og 11 august 2015. Arbeidsgiver møter ikke opp hverken i tingsretten eller i lagmannsretten et år senere. (rektor møter kun som vitne i ca. 20 minutter). Les her!  Ber om frifinnelse. Les her!

I 2015 var det innmeldt ca. 1000 voldshendelser mellom lærer og elev i Osloskolen. Ingen av disse hendelsene de siste fire årene er meldt inn til arbeidstilsynet.  Les her!


Slik ble saken fremstilt i Nettavisen 10 måneder etter hendelsen. Les
her!