Slik tråkker Oslo kommune på en enkelt borger

Oslo bystyre
stemte den 13.mai 2020 ned et forslag fra representant Bjørn Revil med følgende tekst:
1. Oslo kommune beklager overfor Clemens Saers at han ble utsatt for en alvorlig voldshandling i forbindelse med at han utførte sitt arbeid som lærer.
2. Oslo kommune dekker begge parters saksomkostninger i sin helhet.
Ordfører M. Borgen lovet at alle dokumenter i sakens anledning skulle være transparente. Det viste seg ikke stemme. Et notat fra kommuneadvokaten ble distribuert til de folkevalgte men unntatt offentligheten. Der presenteres alternative fakta. Jeg ble nektet innsyn i dokumentet. Min anke ble forkastet av kommunen og fylke. I skolen kaller vi dette for mobbing og baksnakk. Jeg skrev til M. Borgen den 2.juni 2020 og ba henne gi meg adgang til dokumentet. M. Borgen svarer med øredøvende taushet.

Min kamp for innsyn er slik:

1. Den 25.5 kl 14.18 sender jeg en e-post der jeg ber om innsyn i dokumentet der jeg er hovedperson.

2. Den 9.6 svarer kommunen slik:
Les her

3. Den 29.6: Jeg anker avslaget til Fylkesmannen. Kommunen kommer med sitt tilsvar til fylkesmannen:
Les her

4. Den 22.7: Fylkesmannen svarer kommunen, men unnlater å svare meg:
Les her

5. Den 29.7: Jeg svarer Fylkesmannen at avgjørelsen bygger på feil grunnlag:
Les her

6. Den 3.8: Fylkesmannen svarer ved å ikke svare på mine innvendinger:
Les her

Mitt hovedargument for å få innsyn er at dokumentet som er unntatt offentligheten er distribuert til de folkevalgte i Oslo. Kommunen argumenterer overfor Fylkesmannen at dokumentet er et internt forberedende notat. Men de folkevalgte har jo ikke vært med på å forberede saken til Bystyret! Slik har Oslo kommune villedet Fylkesmannen.


Borgere i Norge, kolleger i skoler landet rundt; tiden er inne for å kreve at det blir nedsatt en uhildet
granskningskommisjon.


morgenbladet-17-1-2020-bom-s

Tor Bomann-Larsens tegning i Morgenbladet
analytics counter