Bak lukkede rom, langt vekk fra innsyn bedriver ledere i Osloskolen en personalpolitikk som minner om hvordan dissidenter ble behandlet i Øst Europa under den kalde krigen. Kolleger i Osloskolen har bedt meg om å publisere dokumentasjon på dette. Kolleger i Osloskolen forteller meg at dette skjer jevnlig og på mange skoler.

Da jeg ikke frivillig forlot min stilling som lektor ved skolen valgte skolen å bagatellisere drapsforsøket, fjerne alt som minnet om meg og demonisere meg.
I MBU møte 11.juni 2014 blir drapsforsøket på meg omtalt som ”en uheldig episode”. Slik kunne det framstå som støv på en ellers plettfri fasade. Slik kunne man indirekte fortelle at det var flere parter i konflikten og at jeg hadde et stort ansvar for hendelsen. Les mere her:

Å bli demonisert av sin egen arbeidsgiver oppleves over tid som en større smerte enn å nesten bli drept av elever. Les mere her:

….Videre påstår avdelingsleder Harald Skottene at det har vært veldig mange møter om elevklager, og at dette kan forklares ved at det er visse personlighetstrekk ved meg som går igjen og som derfor må kalles stabile trekk. Midlertidige assisterende rektor Jan Jøner korrigerer ham ved å si at avdelingsleder ikke mener å si ‘personlighetstrekk’, men selvsagt bare ‘stabile trekk ved min læreratferd. Les mere her:

Les også fra Klassekampen 26.april 2018 her:

Lars Gule ved Oslo Met kommenterer elever og studenters følsomhet for krenkelser i en debattartikkel 1.juli 2020. Les mere her:

Silvio Bør kommenterer Lars Gules kommentar:
Amerikanske tilstander med krenkehysteri og ledere som omgående legger seg flate hvis en student føler seg fornærmet over en professors uskyldige humoristiske bemerkning har kommet til Norge, skriver Silvio Bär. Les mere her:

Vold og trusler på arbeidsplassen
Arbeidsgivers plikter til å beskytte sine ansatte.
Masteroppgave, UiO juridisk fakultet 25.4.2018.
Les her: