Kulturprisen - Vestre Aker bydel 2022
Tildelt leder for Vestre Aker Historielag Clemens Saers og
leder for Bygdøy, Røa og Ullern historielag Knut Bryn den 11. mai 2023.


Om prisen
Vestre Akers Kulturpris tildeles årlig til en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid
har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i bydelen. Bydelens
beboere oppfordres til å komme med begrunnede forslag til kandidater.
Bydelsutvalget ser frem til å få mange forslag på gode og verdige kandidater.
Det er viktig å hedre ildsjeler og engasjerte medlemmer som styrker samhold og bedrer livskvaliteten i bydelen.

Terje Bjøros forslag ble enstemmig vedtatt av bydelsstyret den 15. desember 2022

"Knut Bryn (leder Ullern Røa og Bygdøy historielag) og Clemens Saers (leder Vestre Aker historielag, tidligere Vinderen historielag).
Begge ledere har gjort et fremragende arbeid på vegne av sine lag, gransket lokal historie og kommunisert det til bydelens beboere
på en fremragende måte. De har nedlagt usedvanlig mange arbeidstimer, fremmet folkeopplysning, ledet sine medlemsbladsredaksjoner,
gitt ut tidsskrifter, ledet arrangementer og vært tydelige og beredt i relevante høringssaker. De har som historikere og
formidlere vært rike ressurser for oss alle. De er til de grader prisverdige! Tillater meg å se laudabilis prae ceteris. "


11-mai-2023-ssstockmanndagene-sept-2023-3-ss

Bildene her er tatt På Litteraturhuset i Trondheim under Stockmandagene i slutten av september 2023

stockmanndagene-sept-2023-1 -ss


analytics counter