«Etter vår oppfatning ble ikke hans grunnleggende menneskerettigheter ivaretatt av kommunen», advokat Elden til Dagbladet den 26. oktober 2021


Min rektor
skoleåret jeg ble overfalt og skadet innrømmer skyld og ansvar for at han hadde vurdert sikkerheten feil. "Det må jeg leve med resten av livet" sier rektor. Lytt selv her: Lydopptaket er fra rektors kontor 15. november 2016.

Omdømme er det aller viktigste sier rektor. Hvis jeg lover å ikke si noe på fellesmøte med alle kolleger lover rektor at de to elevene som reddet mitt liv skal få en blomst. Lytt selv her: Løftet ble brutt av rektor.

15.12.2021 Saers-saken
ble sent tilbake til det lukkede rom i finansutvalget 13 januar og 3 februar. Så går den til bystyrebehandling 16. februar 2022. Utdanningsnytt skriver:

Sjefredaktør
Gunnar Stavrum i Nettavisen.no skriver den 25.10.2021 at:
"
Behandlingen av voldsutsatt lærer er en skamplett for den avgåtte skolebyråden" Les mere her:

Sivilombudsmannen gir meg rett overfor Oslo kommune og Statsforvalteren i Viken!

J
eg har vunnet to viktige avklaringer i retten som kommer alle ansatte i skoler i Norge til gode. Men fordi jeg ikke ble tilkjent en symbolsk krone i erstatning måtte jeg betale saksomkostninger for både min advokat og kommunens advokat. Forstå det den som kan! Det var kommunen som fikk massiv kritikk, men jeg må betale deres kostnader. Kommunestyre velger å stemme ned forslag om å beklage det som rammet meg på min arbeidsplass 15. mai 2014 og er fornøyd med at jeg dekker deler av kommuneadvokatens årslønn! (mai 2020).

Jeg har tapt
1 691 317 kroner. 237 167 kroner skal dekke kommunens utlegg i Borgarting, Gulating og tilsvar til Høyesterett. Ca 300 000 kroner av beløpet er merverdiavgift til staten Norge. Jeg er nå pensjonist og 25% invalid etter overfallet, men har fortsatt å arbeide som sensor og eksaminator for privatistkontoret i Oslo. Dette for å betale bl.a. Oslo kommune og staten for at jeg har vunnet i sak i to rettsinstanser. Sist skoleår hadde jeg oppe 98 partier med mellom 6-8 elever i hvert parti i åtte fag.

Til nå har ca
3300 borgere, flertallet av dem lærere og elever, støttet meg med beløp fra 10 kroner og oppover.
Per 28. januar 2022 gjenstår det en gjeld på kr.
559 652.-
Er du en av lærerne i landet som nyter godt av mine juridiske avklaringer for alle lærere? Støtt da opp og hjelp meg å få slettet min gjeld i saken takk.

VIPPS til nr: 907 975 87

Alternativt bank konto nr: 9713 26 33324


Ps:
Et vanlig spørsmål jeg får. Er jeg fri passasjer overfor fagforeningene?
Nei, tvert om. Jeg har vært med i fagforeningsarbeid siden august 1977. Jeg var i en overgangsfase fra Utdanningsforbundet til Norsk Lektorlag våren jeg ble skadet for livet. Jeg er nå medlem at begge lærer foreninger! Jeg har aldri bedt om sentral støtte fra noen fagforeninger, men appellerer til den enkelte lærer å selv velge å gi støtte.


Sivilombudsmannen refser Oslo kommune og Statsforvalteren i Viken grunnet feil bruk av norsk lov
Les mere, punkt 23, under fanen: Bystyret i Oslo


Hva mener
Utdanningsforbundets ledelse om de mange voldsovergrep lærere opplever på sin arbeidsplass jevnlig?
Mitt brev til Handal av den 2.2.2021
her. UDFs jurist svarer her. Åpent brev til Handal av den 9.4.2021 her.

Norsk Lektorlag får brev av meg i februar 2021 og svarer i mars 2021. Hva mener De? les her:

Skolenes landsforbund
bruker mine to dommer for å verve nye medlemmer. Jeg som har kjørt to krevende rettssaker og betalt fra egen lomme for at lærere nå har tryggere kår i arbeidslivet, blir ikke nevnt. Les hefte "Skolehverdag preget av vold og trusler" her.

Følg oppførselen til Oslo kommune under fane
Bystyret i Oslo. Hva er det kommunen prøver å skjule?

Stortingsbehandling av
Michael Tetzschners (H) interpellasjon: lytt her
Kunnskapsministeren kommenterte ikke den blinde volden mot meg og arbeidsgivers fravær av ansvar.


Les Michael Tetzschners (H) interpellasjon den 21.januar 2021 og den debatt som fulgte: her:

Bladet Utdanningsnytt 21.1.2021 Tetzschner og Saers. Les her:

Mejlænder i Nettavisen 19.1.2021. Saers får støtte av Prof. dr.
Jan Fridtjof Bernt. Les her:

Børge Skåland og Jostein Kleiveland skriver i artikkelen: Skolens evne til å ivareta krenkede lærere. Publisert i Psykologi i kommunen nr. 6 2020. 15.12.2020 Jeg deltar som eksempel nummer fire. Les her:

Ny vending i Saers-saken. Les mere her: 26 november 2020

Michael Tetzschner (H) tar saken inn i Stortinget. Les hva han skriver i VG her: 24 november 2020

Tingrettens dom fra august 2015 mot den dømte eleven. Les den sladdede versjonen her:

Lagmannsrettens dom fra april 2016 mot den dømte eleven. Les dommen her:

Tingrettens dom fra april
2018 mot Oslo kommune. Les den sladdede versjonen her!

Lagmannsrettens dom fra desember 2019 mot Oslo kommune. Les den sladdede versjonen her:


Som lektor og tillitsvalgt i Osloskolen har jeg over tid undret meg over at opplæringsloven i følge min arbeidsgiver alltid trumfer arbeidsmiljøloven. Ja noen ganger har rektorene i Oslo gått på kurs hos skolesjefens jurister og fått høre at arbeidsmiljøloven bare er veiledende i skoleverket. Videre har det undret meg at vi lærere ikke som tidligere, for 20 år siden, fikk vite om elever med slike atferdsvansker, at det kan gå ut over vår helse og sikkerhet. Som et trist resultat av den slags styring fra arbeidsgiver ble jeg livsvarig skadet på jobb som lærer i mai 2014. Jeg ønsket å ansvarlig gjøre min arbeidsgiver, men ansvar var det ingen som kunne, eller ville ta. Da tok jeg saken til retten.

I dom av den 2.desember 2019 i
Borgarting lagmannsrett, ble lærernes arbeidsgiver i Oslo kritisert for ikke å informere lærere om elever som kunne være en sikkerhetsrisiko. Videre slo retten fast at arbeidsmiljøloven gjelder fullt ut for lærere som for andre yrkesgrupper.
Utdanningsetaten i Oslo har fram til nå
ikke brydd seg om å endre praksis. Rektor på min skole den gang jeg ble overfalt kunne fortelle retten at han fortsetter å praktisere taushet overfor lærere, for å ivareta elevenes personvern.

Dommen i Borgarting lagmannsrett har forbedret lærernes rettsvern og sikkerhet i det daglige arbeid over det ganske land. Regningen for dette har jeg og mine søsken tatt. 3300 borgere, mange av dem tidligere elever fra Bergen som jeg hadde på 1970-tallet og mange lærere har gitt bidrag til saken. Mitt håp er av vi sammen kan få inn de 1 691 175 kroner som jeg har lagt ut.morgenbladet-17-1-2020-bom-s

Tor Bomann-Larsens tegning i Morgenbladet
analytics counter