Hvem støtter saken i retten? Noen tall og navn

30 000 kr. Lærernes yrkesforbund (LY)
10 000 kr. Utdanningsforbundet Oslo
7 500 kr. Utdanningsforbundet Bodø
3 000 kr. Finn, 91 år tidligere lektor og inspektør
3 000 kr. Per, 68 år tidligere post medarbeider
3 000 kr. Utdanningsforbundet Sunnfjord
2 000 kr. Tina, 26 år tidligere elev
2 000 kr. Gisle, 52 år, tidligere elev av Clemens
1 000 kr. Dag, 90 år forhenværende motedesigner
1 000 kr. Eystein, 83 år tidligere lagdommer
1 000 kr. Øyvind, 83 år tidligere lektor
1 000 kr. Thore, 44 år, ukjent kollega fra Østfold
500 kr. Tim, 23 år, tidligere elev av Clemens
500 kr. Petter 67 år, forfatter
300 kr. Bjørn, 88 år far til tre elever fra min tid på St.Paul skole, Bergen
250 kr. Geir, 68 år, tidligere kollega
100 kr. Stein Erik 31 år, tidligere kollega
100 kr. Siri 74 år, tidligere kollega
100 kr. Halvparten lærere og halvparten øvrige borgere tilsammen per 10.november ca 1 000 givere.

Hvis hver lærer i Norge gir 10 kr. vil jeg slippe å selge mitt hjem for å kjøre denne saken.
Per 10.november har 1 % av lærerne i Norge gitt et bidrag. 8 % av mine kolleger på Oslo handelsgymnasium har gjort det samme.

gi ditt bidrag til VIPPS konto: 90797587 eller til
bank konto nr:
9713 26 33324   takk!