Hvem støtter saken i retten? Noen tall og navn

1- 30 000 kr. Lærernes yrkesforbund (LY)
2- 10 000 kr. Utdanningsforbundet Oslo
3- 3 000 kr. Finn, 91 år tidligere lektor og inspektør
4- 3 000 kr. Per, 68 år tidligere post medarbeider
5- 2 000 kr. Tina, 26 år tidligere elev
6- 2 000 kr. Gisle, 52 år, tidligere elev av Clemens
7- 1 000 kr. Dag, 90 år forhenværende motedesigner
8- 1 000 kr. Eystein, 83 år tidligere lagdommer
9- 1 000 kr. Øyvind, 83 år tidligere lektor
10- 1 000 kr. Thore, 44 år, ukjent kollega fra Østfold
11- 500 kr. Tim, 23 år, tidligere elev av Clemens
12- 500 kr. Petter 67 år, forfatter
15- 300 kr. Bjørn, 88 år far til tre elever fra min tid på St.Paul skole, Bergen
21- 250 kr. Geir, 68 år, tidligere kollega
32- 100 kr. Stein Erik 31 år, tidligere kollega
46- 100 kr. Siri 74 år, tidligere kollega
47-502- 100 kr. Halvparten lærere og halvparten øvrige borgere

Hvis hver lærer i Norge gir 10 kr. vil jeg slippe å selge mitt hjem for å kjøre denne saken.
Per 25.september har 0,5 % av lærerne i Norge gitt et bidrag. 5 % av mine kolleger på Oslo handelsgymnasium har gjort det samme.

gi ditt bidrag til VIPPS konto: 90797587 eller til
bank konto nr:
9713 26 33324   takk!